Watch Broken Blade: Edge of the Line of Death Online
 
 
Actors
Kana Hanazawa, Sôichiro Hoshi, Marina Inoue, Nanaho Katsuragi, Tomoya Kawai, Chiwa Saito, Minoru Shiraishi, Ryoko Shiraishi, Masashi Sugawara, Kazuya Nakai, Yuichi Nakamura, Kosuke Toriumi, Kazuyoshi Hayashi, Takuma Terashima, Eri Kitamura
Directors
Tetsurô Animo, Nobuyoshi Habara
Countries
Release
2011
IMDB Rating
7.2/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close