Watch Heroes Shed No Tears Online
 
 
Actors
Sheng Fu, Jason Pai Piao, Tung-Shing Yee, Feng Ku, Hua Yueh, Kuan-chung Ku, Angie Chiu, Chok Chow Cheung, Chuen Chiang, Han Chiang, Tien-chu Chin, Miao Ching, Kang Chu, Kien Fei, Yue Fong
Directors
Yuen Chor
Countries
Release
1980
Categories
IMDB Rating
7.1/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close