Watch The Six Directions of Boxing Online
 
 
Actors
David Chiang, Hua Yueh, Paul Chun, Siu Tien Yuen, Nancy Yen, Tien Hsiang Lung, Gai Lung Chang, Chin Hai Chen, Wan Hsi Chin, Po Wei Hou, Lung Yin Li, You Pin Liu, Jack Long, Hsuan Lung, Li-pao Ou
Directors
Tien-yung Hsu
Countries
Release
1981
IMDB Rating
7.1/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close