Watch Broken Blade: The Time of Awakening Online
 
 
Actors
Sôichiro Hoshi, Chiwa Saito, Hiroshi Kamiya, Masashi Sugawara, Kana Hanazawa, Yuichi Nakamura, Yûko Kaida, Marina Inoue, Minoru Shiraishi, Hideyuki Umezu, Kenichi Ogata, Tomoya Kawai, Masumi Asano, Nanaho Katsuragi
Directors
Tetsurô Animo
Countries
Release
2010
IMDB Rating
7.1/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close