Watch Lupin III: Green vs. Red Online
 
 
Actors
Kanichi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Makio Inoue, Eiko Masuyama, Gorô Naya, Jin Katagiri, Aya Hirano, Katsuhisa Hôki, Nobuaki Fukuda, Yu Shimaka, Genmu Kiyokawa, Mugihito, Kenichi Ogata, Subaru Taguchi, Josh Keller
Directors
Shigeyuki Miya
Countries
Release
2008
Categories
IMDB Rating
7.4/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close