Watch UN-GO: Inga-ron Online
 
 
Actors
Takako Honda, Miyu Irino, Ryo Katsuji, Tokuyoshi Kawashima, Shinichirô Miki, Yu Shimamura, Junichi Suwabe, Haruka Tomatsu, Aki Toyosaki, Koki Uchiyama, Nozomi Yamamoto, Kris Carr, Emily Neves
Directors
Seiji Mizushima
Countries
Release
2011
Duration
45
IMDB Rating
6.7/10
Prequel film of UN-GO telling the encounter of Shinjuurou and Inga.
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close