Watch Broken Blade: Enclave of Lamentations Online
 
 
Actors
Sôichiro Hoshi, Chiwa Saito, Hiroshi Kamiya, Masashi Sugawara, Kazuya Nakai, Kana Hanazawa, Yuichi Nakamura, Marina Inoue, Minoru Shiraishi, Kazuyoshi Hayashi, Kikuko Inoue, Takuma Terashima, Eri Kitamura, Tomoya Kawai, Masumi Asano
Directors
Tetsurô Animo, Nobuyoshi Habara
Countries
Release
2011
IMDB Rating
7.1/10
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close